OnLog logo

PowerofficeGO

Vi benytter powerOfficeGo sitt standard REST API i våre integrasjoner.

Produkter POGO

Vi henter over produkter fra PowerOfficeGO til vårt WMS System

Produkter Onlog WMS

I Onlog WMS registreres saldo ved varemottak av artikkelen. Denne saldoen blir igjen overført til PowerOfficeGO. Se henholdsvis kolonnen “On hand” i POGO og “Antall” i Onlog WMS

Ordre POGO

Det opprettes ordre i PowerOfficeGO med status “Draft”. Disser ordrene vil bli overført til Onlog WMS med et unikt ordrenummer.

Ordre Onlog WMS

Denne er nå klar til å plukkes på ditt lager via en håndholdt terminal (PDA).

Er du interessert i mer informasjon. Ta kontakt!

E-post: Ragnhild@onlog.no Telefon: 97951097