OnLog logo

Produkter og tjenester

Onlog WMS er et fullverdig, skybasert Warehouse Management System (WMS) med all moderne teknologi. Onlog WMS har full støtte for tredjepartslogistikklager (lagerhotell), og som administratorbruker og eier av lageret har man tilgang til å opprette nye brukere, både for de som jobber på lageret og for tredjepartslogistikkunden. test

Samarbeidspartnere og kompetanse

Onlog WMS har gode 3. parts samarabeidspartnere når det kommer til integrasjon mot både økonomisystem/nettbutikk og automater samt TA systemer.

Etter mange års erfaring innen logistikk og lagersystemer har vi opparbeidet en unik og sterk faglig kompetanse. Dette har vi bl.a brukt til å sette opp effektive og smarte plukkrutiner, der vi lager plukkmetoder (grupperer ordre) basert på hvordan lageret ditt er lagt opp, slik at dere kan plukke flere ordre samtidig (flerkundeplukk). Ved å benytte seg av disse plukkmetodene vil man oppleve en stor forskjell i effektiviteten på lageret.

Onlog WMS består av noen hovedkomponenter:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss her.

E-post: Ragnhild@onlog.no Telefon: 97951097

Artikler