OnLog logo

SMS sendinger

Vi benytter Sveve sitt standard API for SMS integrasjon.

Tjenesten kan f.eks benyttes til å sende meldinger til kunder om at pakken er klar for henting på lageret.

Er du interessert i mer informasjon. Ta kontakt!

E-post: Ragnhild@onlog.no Telefon: 97951097