OnLog logo

Kardex lagerautomater

Vi leverer en fullintegrert integrasjon med Kardex lagerautomater.

Heisautomatene håndteres som en egen sone i vårt WMS system og innlagering/plukk kan utføres av dedikerte personer eller som en del av det manuelle plukket.

All informasjon om lokasjoner og produkter finnes på detaljnivå i vårt WMS system slik at man til en hver tid kan avstemme det fysiske lageret direkte med en terminal eller på web.

Ta kontakt for mer informasjon!

E-post: Jarle@onlog.no Telefon: 41226200