OnLog logo

ERP-Systemer

Integrasjon er vi gode på enten via FTP og filer, API i servicer, Soap eller hva som helst. Med vår lange erfaring er det ERP vi har jobbet mest med å integrere oss mot. Det er ingen ting som er uprøvd..

Er du interessert i mer informasjon. Ta kontakt!

E-post: Ragnhild@onlog.no Telefon: 97951097