OnLog logo

Statuser

ORDRE STATUSER

 • 20) Ikke frisluppet: ordren er ikke frislipt. Ordren må frislippes for at den skal bli tilgjengelig for plukking på PDA/VOICE. Ordre får typisk status 20 når ordren kommer inn i systemet og det skulle mangle saldo til å plukke alle varelinjene. Automatisk jobb åpner ordre i status 20 hvis de når kriteriene for å fullplukke ordren. Dette kan også spesifiseres da alle har forskjellige behov.
 • 25) Manuelt parkert: Hvis man manuelt går på Onlog Web og velger å parkere en ordre ved bruk av høyreklikk-funksjon, får ordren status 25. Disse ordrene må manuelt frislippes igjen og vil ikke åpnes ved den automatiske kjøringen, beskrevet i punktet over.
 • 30) Frisluppet: ordren er frislipt og klar for å plukkes på PDA/VOICE. Også ordre som er rene AutoStore-ordre får denne statusen
 • 31) AutoStore: Stafettplukk: Denne statusen får ordre som både skal plukkes i AutoStore og på det manuelle lageret.
 • 32) Avbrudt: ordren har vært åpnet på PDA/VOICE for så å blitt avbrudt uten at ordren er ferdig. Denne ligger tilgjengelig for den brukeren som har avbrudt ordren. Vil man gjøre den tilgjengelig for ALLE må ordren frislippes på nytt.
 • 34) Delvis plukket: ordren har blitt plukket, men noen linjer er ikke ferdigplukket og brukeren har valgt å holde ordren åpen i avvente på å plukke de resterende linjene/varene. Finner man ut at de resterende varene, av en eller annen årsak, IKKE skal plukkes kan man velge følgende:
  • Åpne ordren igjen på PDA for så å avslutte ordren og legge forsendelse av kolli til Consignor. Da får ordrehodet ny status 36-Avsluttet med avvik
  • Bruke funksjonen "Avslutt ordre - oppdater ERP" via web. Ordren får ny status "36-Avsluttet med avvik". Forsendelse til Consignor er IKKE laget og må opprettes manuelt i Consignor eller via Consignor app på PDA/PC
 • 35) Åpen: ordren er åpen på en PDA/VOICE. Man vil se hvilken bruker som har den åpen på ordrehodet
 • 36) Avsluttet med avvik: ordrehodet får denne statusen når en eller flere ordrelinjer ikke er plukket med riktig antall som er bestilt på ordren. Statusen indikerer at ordren er ferdig plukket i Onlog (med feil antall), men venter på en tilbakemelding fra ERP. Sjekk om ordren har kommet til Consignor.
  - Dersom alt er nullet -> send den tilbake, til ERP, ved å bruke høyreklikk-funksjonen «Avslutt – oppdater ERP».
  - Dersom nesten alt er plukket og den skal sendes -> Bruk Consignor App for å få ut forsendelseslapp + følgeseddel
  Nå vil ordren få status "Tilbakerapportert ERP-Med avvik"(46)
 • 39) Consignor/AutoStore: ordren er ferdigplukket i AutoStore. Det er kun ordre som er rene AutoStore ordre som vil få denne statusen. Ordren går fra status "Frislipt"(30). Det er ikke blitt laget forsendelse til Consignor enda. Onlog venter på en tilbakemelding fra Consignor med sporingsID. Lag en forsendelse, til ordren, enten via Consignor app på PC/PDA eller manuelt i Consignor.
 • 40) Avsluttet: ordrehodet får denne statusen når alle ordrelinjene er plukket med riktig antall som er bestilt på ordren. Statusen indikerer at ordren er ferdig plukket i Onlog, men venter på en tilbakemelding fra ERP.
 • 43) Avvik ERROR - Oversendt ERP: Noe gikk galt i oversendelsen til ERP. En eller flere ordrelinjer er ikke plukket med riktig antall som er bestilt på ordren
 • 44) Avsluttet ERROR - Oversendt ERP: Noe gikk galt i oversendelsen til ERP.
 • 46) Avvik - Oversendt ERP: ordren er ferdig plukket i Onlog og ERP er oppdatert. En eller flere ordrelinjer er ikke plukket med riktig antall som er bestilt på ordren. Statusen er en forlengelse av statuse 36-Avsluttet med avvik
 • 50) Komplett - Oversendt ERP: ordren er ferdig plukket i Onlog og ERP er oppdatert. Alle ordrelinjer er plukket med riktig antall som er bestilt på ordren. Statusen er en forlengelse av statuse 40-Avsluttet


Det finnes en komplett liste over alle statuser som er tilgjengelige under: Site setup -> Ordrestatuser

INNKJØP STATUSER

 • 30) Klar til VM: innkjøpet er klart for varemottak. Innkjøpet er tilgjengelig på PDA
 • 32) Avbrudt: hvis en bruker har vært inne på innkjøpet, på PDA, og gått ut igjen, vil innkjøpet få status 32(Avbrudt)
 • 34) Delvis overført til ERP:
 • 35) Pågår: Innkjøpet er åpen på en PDA.
 • 36) Dellevert: innkjøpet er avsluttet, men noen linjer er ikke full-mottatt, og det finnes avvik fra bestilt antall. Innkjøpet er ikke overført til ERP.
 • 40) Fulllevert: innkjøpet er fullstendig mottatt og avsluttet. Innkjøpet er ikke overført ERP.
 • 43) Avvik ERROR - Overført ERP: innkjøpet er overført ERP, men med avvik fra bestilt antall. Det har kommet en error fra ERP.
 • 44) Komplett Avsluttet ERROR - overført ERP: innkjøpet er overført ERP. Det har kommet en error fra ERP.
 • 46) Avvik - Overført ERP: innkjøpet er overført ERP, men det finnes avvik fra bestilt antall
 • 50) Tilbakeført til ERP: innkjøpet er fullstendig avsluttet, og overført ERP.
 • 56) Oppdatert manuelt i ERP - Avvik:
 • 60) Oppdatert manuelt i ERP:
 • 90) Slettet: Innkjøpet er slettet i Onlog, men ikke i ERP.