OnLog logo

Saldo / Beholdning

Saldo per lokasjon

Her vises saldo som ligger i DW og som blir oppdatert hver gang det skjer et plukk, saldojustering eller vareflytt. Her vises saldo på vare for tilhørende lokasjon.


Når saldo går i 0, for varen på en lokasjon, beholdes plukkplass for varen, hvis den ikke finnes på en annen plukkplass på lageret. Altså varen blir liggende på lokasjon med 0 i beholdning. Dette for at man skal kunne få opp tips, ved innlagring, om hvor varen sist sto. Hvis man vil fjerne varen fullstendig fra lokasjon bruker man høyreklikk funksjonen i DW: Juster saldo til 0 internt i DW. NB! Dette er standard prosedyre i DW, men dette kan avvike fra firma til firma.


Denne saldoen, som ligger her, blir hver natt sammenlignet med saldo som blir overført fra ERP. Dette gjelder ikke for nettbutikker.

DW saldo 01
 1. Varenummeret som kommer fra ERP/host
 2. Lagerplass: hvilken lagerplass denne varen ligger på.
 3. Sone: Lageret er ofte delt inn i soner som P=Plukk, B=Buffer, A=Autostore
 4. Antall: Antallet for denne varen på denne lokasjonen
 5. PalleID: Det blir kun generert palleID for bufferlokasjoner. Mange varer kan ha samme lokasjon og samme palleID hvis dette er en multipall

Saldojusterings-funksjoner

Ved å markere en eller feler rader i tabellen kan man høyreklikke og velge en funksjon fra listen.

 1. Juster DW og ERP saldo til 0: Denne funksjonen justerer ned saldo, på denne lokasjonen, i DW til 0, samtidig som det sendes en beskjed til integrasjonen om at også ERP saldo skal justeres med det antallet som ligger på denne lokasjonen. Hvis varen finnes flere steder på lageret vil det fortsatt være tilgjengelig saldo i Multicase da det er det negative antallet for markert lokasjon som sendes til Multicase. Hvis det er en saldodifferanse mellom systemene vil denne fortsatt vedvare. Denne justeringen sendes med kode 15 til Multicase.
 2. Juster saldo til 0 internt i DW: Denne funksjonen justerer ned saldo til 0, på gjeldene lokasjon med internkode 0. D.v.s at det ikke går medling til ERP om denne justeringen, justeringen skjer da kun i DW. Så lenge varen har en posetiv saldo, og varen ikke finnes på en annen plukkplass, i det funksjonen kjøres, blir varen fortsatt værende på lokasjon med saldo 0. Dette for å kunne vise til "siste plukkplass" ved innlagring av varer. Hvis saldo er 0 eller negativ fjernes varen i sin helhet fra lokasjonen når funksjonen kjøres.
  TIPS! hvis man vil fjerne en vare, med posetiv saldo, fra lokasjon må man kjøre funksjonen to ganger!
  NB! Dette er standard prosedyre i DW, men dette kan avvike fra firma til firma.