OnLog logo

Navigering - Web

Innlogging

Logg inn med ditt brukernavn og passord

Web innlogg

Menyen

Menyen kan skjules ved å trykke på de tre strekene øverst i venstre hjørne.

Web meny

Menypunktene og Tabell-oppsett

Under hvert hovedmenypunkt finner man under-menyer med tabellvisning av data.

Web oversikt
 1. Hovedmenypunkt
 2. Undermenypunkter
 3. Tabell som viser inneholde av undermenypunktet.
  1. Det kan vises og skjules kolonner etter ønske ved å trykke på knappen "Column visibility"
 4. Column visibility (4).
  1. Det kan søkes i hver kolonne ved å begynne å skrive i kolonnen. Da vil det komme opp forslag utifra hva man har begynt å skrive.
  2. Man kan dra kolonnene i den posisjonen man ønsker slik at man får visning av kolonnene i den rekkefølgen som måtte passe best.
  3. Det kan sorteres på den kolonnen man ønsker ved å klikke på kolonnen man ønsker å sortere på.
   NB! Når man har satt opp visning av tabellen på den måten man ønsker MÅ man trykke på knappen "Save layout" (5)
 5. Trykk på knappen "Save layout" (5) for å lagre tabelloppsetet. Oppsettet gjelder for den innloggede brukeren og for det spesifikke undermenypunktet. Dette må altså gjøres for hver undermeny an er på og for hver bruker som er innlogget.
 6. Refresh: i stedet for å ta en refresh av HELE siden ved å bruk refresh knappen i browseren er det å anbefale å bruke denne knappen i stedet som kun laster inn ny data i den aktuelle tabellen.
 7. Search: Denne søker i alt av innholdet i tabellen som vises på siden.
 8. Handlekurven: Når man skal lage en innkjøpsordre legger man først varene i handlekurven før man derifra lager en innkjøpsordre.
 9. Dupliser fanen: det kan være lurt å duplisere selve browser fanen slik at man kan ha flere hovedmenypunkter (1) oppe samtidig så kan man navigere mellom hovedmenypunktene (1) uten og måtte laste inn data for hver gang man bytter hovedmenypunkt (1).


Neste: Integrasjoner