OnLog logo

Multicase

MULTICASE <—> DREAMWARE

Innkjøp

 • Bestillinger blir opprettet i Multicase før de blir overført, automatisk, til DW. Denne overførselen skjer med jevne mellomrom. Hvis man ikke vil vente på denne automatiske jobben er det også mulig å tvinge et innkjøp over til DW manuelt fra Multicase.
 • Når denne så er tilgjngelig i DW, har bestillingen status "Frisluppet"(30). Alle bestillinger med status 30 og 32 vil være tilgjengelig for plukk på PDA.
 • Bestillingen ligger nå klar på PDA via "Varemottak"-funksjonen. Varemottaket ferdigstilles så her.
 • Innkjøpet får nå status Avsluttet(40) / Avsluttet med avvik(36). Innkjøpet er enda ikke overført til Multicase.
 • For å sende innkjøpet tilbake til Multicase må man bruke funksjonen "Avslutt bestilling-Overfør ERP". Når man bruker denne funksjonen vil saldo bli tilgangelig i Multicase og det vil nå være mulig å sende over plukklister til DW.
 • Hvis det blir lagt til varer på et innkjøp som er ferdig og tilbakemeldt (status "Komplett-Oversendt Multicase"(50)) vil ikke bestillingen åpnes automatisk igjen.
 • Man ser dette ved å søke opp bestillingen i DW og sjekke status på bestillings-hodet og bestillingslinjene (se eksempel i bildet under).
DW Multicase Innkjop Eksempel 2
 1. Her ser man hvilken status bestillings-hodet har. Er det 50 betyr det at bestillingen er ferdigstilt og den kan ikke åpnes på PDA
 2. Det er mulig å endre statusen, manuelt i DW, ved å markere bestillings-hodet for så å trykke på "Edit" knappen. Endre statusen til 30 og trykk OK
 3. Her ser man hvilken status bestillingslinjene har. Den linjen som har kommet i etterkant på bestillingen som allerede er ferdigstilt har status "Frisluppet".
  • Nå vil bestillingen igjen være tilgjengelig på PDA
  • Følg med i Multicase om denne linjen nå blir meldt tilbake selv om bestillingen er ferdigstilt i MC!

Åpne bestillinger som er avsluttet

Når et innkjøp er avsluttet er det fortsatt mulig å åpne opp bestillingene igjen og evt ta imot varer som ligger i rest eller nye linjer som måtte ha blitt lagt på i Multicase og overført til DW. Det man skal være obs på er at man må manuelt endre statusen for innkjøpet for at det skal være tilgjengelig på PDA/PAD.

Endre status på innkjøpshodet

DW Multicase Innkjop Eksempel 3
 • Søk først opp selve bestillingen under menyen "Søk bestillinger".
 • Endre her statusen til "Frislipt(30)": Marker innkjøpshodet -> trykk på knappen "EDIT" -> endre til status 30.

Endre status på innkjøpslinjen

DW Multicase Innkjop Eksempel 4
 • Søk opp innkjøpslinjene under menyen "Bestillingslinjer"
 • Endre her statusen til "Frislipt(30)": Marker innkjøpslinjen -> velg status 30 fra dropdown i kolonnen "Status".

Innkjøpet, og den innkjøpslinjen med status "Frislipt(30)" er nå tilgjengelig på PDA og klar til mottak.

Ordre

DW Multicase Ordre Eksempel
 1. Plukklistenr-MC: Dette er plukklistenr som blir laget i Multicase i det man genererer en plukkliste på ordren.
 2. Ordrenr-MC: Dette er selve ordrenummeret i MC
 3. Plukkliste ID: Når en ordre kommer til DW, fra Multicase, splittes ordren i soner utifra hvor på lageret ordrelinjene skal plukkes. Da skapes det en "Plukkliste ID" for hver av disse sonene.
 • Ordre blir automatisk overført fra Multicase til DW. Ordre blir ikke overført før det er nok tilgjengelig saldo på varen. Det kan være årsaker som gjør at det ikke overføres ordre automatisk til DW, da må dette gjøres manuelt fra Multicase ved å "skrive ut plukkliste" fra Multicase.
 • Plukket blir utført på PDA og/eller i AutoStore. Når ordren er ferdigplukket i DW, og forsendelse er opprettet i Consignor, får ordren status "Avsluttet"(40) / "Avsluttet med avvik"(36). Ordren venter nå på en bekreftelse fra Multicase.
 • Når ordren er ferdigstilt og Multicase har blitt oppdatert får ordren status "Avvik - Oversendt Multicase"(46) / "Komplett - Oversendt Multicase"(50).
 • I Multicase ser man at ordren er ferdig og klar til å faktureres når den har fått sporingsID satt.
 • Hvis en ordre blir værende i status "Avsluttet"(40) / "Avsluttet med avvik"(36) må man finne årsaken til dette.
  1. Har ikke ordren fått sporingsID betyr det at ordren ikke har blitt meldt tilbake fra Consignor
  2. Sjekk Consignor og opprett forsendelse manuelt her eller via Consignor appen på PC/PDA
  3. Bruk høyreklikk-funksjonen "Avslutt ordre-Oppdater ERP". Denne nuller evt linjer som ikke er plukket, med årsakskode 2, tilbake til Multicase. (se oversikt over årsakskoder lenger ned)
  4. Multicase vil da lukke denne plukklisten og lage ny plukkliste for det resterende antallet som ikke er plukket. Man vil da se at det vil dukke opp en ny plukkliste (Plukklistenr - MC (1)) med samme ordrenr (Ordrenr-MC (2)). Ordren må manuelt håndteres i Multicase hvis det ikke skall leveres mere på denne ordren. Hvis ikke vil denne ordren gå i loop helt til den er ferdig plukket med det opprinnelige antallet som er bestilt på denne ordren.

Høyreklikk-funksjoner

 • Avslutt ordre-Oppdater MC: Denne funksjonen avslutter ordren i sin helhet.
  - De linjene som er plukket blir avsluttet med det antallet som er plukket.
  - De linjene som ikke er plukket blir sendt til MC med årsakskode 3 (se beskrivelse av årsakskodene under)
  - Ordre, som er sendt fra DW med årsakskode 3, vises i en egen oversikt i MC.
  - I MC kan ordren nå redigeres før den sendes på nytt over til DW.
  - Ordren vil beholde MC-ordrenr, men vil få nytt plukklistenr.
  - I DW vil ordren få status "Avvik - Oversendt Multicase(46)" eller "Komplett - Oversendt Multicase(50)".


Årsakskoder - plukk

 • KODE 1 – Tomt på lager - saldojuster til 0 (lukk) Linja avsluttes med avvik. Det er fysisk tomt på lager. Justerer antall til 0 i DW og MC, og avslutter linja på ordren.
 • KODE 2 – Delplukk - hold linje åpen (åpen): For ordrer som skal delplukkes, men ikke avsluttes. Ordren ligger fortsatt åpen på skanner.
 • KODE 3 – Delplukk - avslutt linje (lukk): For ordrer hvor linja skal avsluttes selv om ikke alt er plukket. Det ligger fortsatt antall på lager. DW og MC justerer ikke antall. Restordre blir generert med samme MC-ordrenr, men med nytt plukklistenr.

SALDO

 • Multicase og DW har hver sine saldoer. Dette er fordi Multicase ikke lager plukklister før det er saldo på varen.
 • Det er DW som "eier" saldoene.
 • Ved varemottak blir det skapt saldo i DW, som igjen blir rapportert til Multicase. Multicase og DW tar da vare på hver sin saldo.
 • Så opprettes plukklister på bakgrunn av saldo som ligger i Multicase.
 • Multicase trekker da ned på sin egen saldo før ordren blir sendt til DW.
 • I DW blir ordren plukket, mulig med avvik, og det trekkes saldo ned på varen på lokasjon, utifra hva som blir plukket av varen.

Vi overfører Multicase saldo til en egen tabell i DW der vi sammenligner saldoene hver natt.

DW MC Saldo
 1. Saldo pr. lokasjon: DW sin saldo. Dette er live saldo i DW.
 2. ERP saldo: Multicase sin saldo. Denne listen blir sendt til DW hver natt for å sjekke saldoene mot hverandre. Så man ser saldo som var på denne varen natten som var. Denne lister opp ALLE varene i sin helhet hvis man trykker på søk uten å legge inn et filter. Tidspunktet for sammenligningen ligger i "Endret" kolonnen.
 3. ERP-differanse: Her vises kun de varene som det er en differanse på mellom DW og MC.
  Differansen regnes ut slik:
  ([DW saldo] - [ERP saldo]) + ([Ant. plukket ikke sendt tilbake til MC] - [Ant. mottatt ikke sendt tilbake til MC])
 4. ERP Saldo: Saldoen på denne varen i Multicase. Denne saldoen er fra natten som var. Tidspunktet for sammenligningen ligger i "Endret" kolonnen.
 5. DW Saldo: Saldoen på denne varen i DW. Denne saldoen er fra natten som var. Tidspunktet for sammenligningen ligger i "Endret" kolonnen.
 6. Reservert ant.: Antall som er reservert til plukk. Denne viser antall som ligger på en åpen plukkliste i Multicase, men som ikke er plukket/rapportert tilbake til Multicase enda, så saldo er enda ikke trukket ned fra kolonnen "ERP Saldo".
 7. Saldodifferanse: Differansen mellom ERP saldo og DW saldo.
  Differansen regnes ut slik:
  ([DW saldo] - [ERP saldo]) + ([Ant. plukket ikke sendt tilbake til MC] - [Ant. mottatt ikke sendt tilbake til MC])
 8. Ant. plukket: Antall som er plukket på plukklister i DW men ikke sendt tilbake til MC. Man finner disse ordrene under menyen "Kundeordre" -> "Ikke overført MC".
 9. Ant. mottatt: Antall som er mottatt (Innkjøp og returer) i DW men ikke sendt tilbake til Multicase enda. Man finner disse innkjøpene under menyen "Innkjøp" -> "Bestillinger ikke overført ERP".

Justering av saldo mellom DW og MC

Under fanene "ERP Saldo" og "ERP-Differanse", vises saldo som er hentet fra Multicase hver natt (som ligger i en egen tabell i DW), samt tilsvarende saldo i DW for å sammenligne saldoen. Dette er da saldo som er sammenlignet samme natt. Herifra er det mulighet for å sende en justering til Multicase utfra DW saldo.

DW MC Saldo justering
 1. Saldojuster ERP med DW saldo: Saldoen i DW er den riktige og man vil sende en justering til Multicase for at saldoen skal bli oppdatert. Utregningen som sendes til Multicase er: ([DW saldo] - [ERP saldo]) + ([Ant. plukket ikke sendt tilbake til MC] - [Ant. mottatt ikke sendt tilbake til MC])
 2. Slett saldopost diff - ingen justering: Selve saldoposten, blir slettet i sin helhet. Ingen justering skjer og Multicase får ikke vite om dette. Saldoen må også rettes/ryddes opp, i Multicase eller DW på en annen måte. Når saldoen, neste natt, blir igjen overført til DW og saldo blir sammenlignet, vil diffen igjen dukke opp hvis ikke saldoen er ryddet opp i.