OnLog logo

Kundeordre

Kundeordre er ordre fra nettbutikk/ERP som blir overført til DreamWare for plukking. I listen ser man linjer som inneholder ordrehodet. Her ligger all info om kunden som har bestilt ordren.

Kundeordre

1. Undermenypunkter:

 • Aktive ordre: her vises kun ordre som er aktive og som ikke er plukket enda. Disse ordrene har status "Frislipt"(30), "Åpen"(35), "Delvis plukket"(34), "Avsluttet med avvik(36)", "Avsluttet"(40)
 • Alle ordre: her vises ALLE ordre de siste 40 dagene, uavhengig av status.
 • Søk ordre:
  • <fra dato> og <til dato>: Legg inn ønsket til fra dato og alle ordre opprettet i dette tidsrommet vil fremkomme. La de stå tomme hvis man ikke vil basere søket på noe dato.
  • Filter: For og filtrere søket ytterligere kan man skrive inn en tekst i dette feltet. Denne søker primært på: Plukklistenr, ordrenr og kundenavn


2. Pluss/minus knapp: For å vise/skjule linjene til ordrehodet trykker man på pluss/minus knappen. Når man trykker på pluss-knappen vil linjene til ordren fremkomme og man får info om hvilke artikler kunden har bestilt.

3. Antall: Denne kolonnen viser hvor mange av denne artikkelen som er bestilt av kunden.
4. Restantall: Denne kolonnen viser hvor mange av denne varen som gjenstår å plukke.
5. Bruker: Hvilken bruker som; enten ordren er frisluppet til, har den aktiv eller har plukket ordren

Høyreklikk-funksjoner

 1. Avslutt ordre-plukk rest-oppdater nettbutikk: Denne funksjonen plukker resterende varer som mangler på de ordrelinjene som ikke er ferdig plukket, altså har status mindre enn 36-avsluttet med avvik.
  - Marker en eller flere ordre.
  - Funksjonen finner beste plukklokasjon for varen og trekker ned saldo på den lokasjonen.
  - Finnes det ikke nok på lokasjon for å kunne plukke varen vil det ikke bli utført noe plukk på den ordren i sin helhet. Det vil bli gitt beskjed om hvilke ordre det gjelder i tilbakemeldingen som dukker opp.
 2. Avslutt ordre-Oppdater MC: Denne funksjonen avslutter ordren i sin helhet.
  - De linjene som er plukket blir avsluttet med det antallet som er plukket.
  - De linjene som ikke er plukket blir sendt til MC med årsakskode 3 (se beskrivelse av årsakskodene under)
  - Ordre, som er sendt fra DW med årsakskode 3, vises i en egen oversikt i MC.
  - I MC kan ordren nå redigeres før den sendes på nytt over til DW.
  - Ordren vil beholde MC-ordrenr, men vil få nytt plukklistenr.
  - I DW vil ordren få status "Avvik - Oversendt Multicase(46)" eller "Komplett - Oversendt Multicase(50)".
 3. Høyprio: Overskriver prioritet, som kommer fra nettbutikk/ERP, til høyprioritet. Det vil si at denne ordren vil bli prioritert fremfor andre ordre.