OnLog logo

nShift

nShift <-> DREAMWARE

Fra DreamWare er det mulig å få automatisk forsendelse til nShift på flere måter.
Alle ordre kommer med en leveringsmetode, på ordrehodet, fra Multicase. Denne kan overskrives i DW, eller i nShift.

Shipping Method web

Alle forsendelsene som finnes, og som det er mulig å legge til en ordre i Multicase, må opprettes i nShift. Finnes ikke forsendelses metoden i nShift, vil ordren legge seg i Inboxen, i nShift, og man må lage forsendelsen manuelt.

Generell informasjon og fremgangsmåte

  • Ved plukk av ordre fra PDA vil det, ved ordre avslutning, komme spørsmål om å legge til antall kolli for denne ordren.
  • Man velger her antall kolli. Nå vil ordren bli sendt over til nShift, og det vil bli skrevet ut en forsendelses lapp, for ordren, automatisk. Ordren vil legge seg i "Outbox" i nShift.
  • DW vil få en tilbakemelding fra nShiftmed sporingsID, hvis alt går som det skal. Og DW sender så ordren videre til Multicase, med sporingsID og beskjed om at nå kan ordren faktureres.
  • Hvis forsendelses måten, som ligger på ordren, ikke er satt opp i nShift, vil ikke nShift"kjenne igjen" ordren når DW sender den over til nShift. Da vil ordren legge seg i inboxen i nShift, og det må manuelt opprettes en forsendelse for denne ordren der.
  • Hvis det av en årsak ikke blir tastet inn kolli ved ordre avslutning på PDAen, vil ikke ordren bli sendt over til nShift. Ordren vil bli liggende med status "Avsluttet"(40) / "Avsluttet med avvik"(36), og man vil ikke finne ordren i nShift. Da må det opprettes forsendelse til nShift, enten ved å bruke funksjonen "nShift" på PDA eller nShiftappen som er installert på PC. Man scanner ordrenr, velger forsendelsesmetode og antall kolli.
  • Noen forsendelses metoder skal ikke bli skrevet ut automatisk, fra nShift, da det skal legges inn noe mere info, på forsendelsen, før den opprettes. Dette kan være vekt, høyde eller annen info som frakt-leverandøreren krever. Da blir også ordren liggende i inboxen til noen behandler den manuelt.
  • Andre årsaker til at forsendelsen ikke blir opprettet automatisk i nShifter hvis det mangler e-post og mobilnr, på ordren som blir sendt over fra DW. Dette kan man sjekke i DW og på ordrehodet til den ordren det gjelder. Da vil også ordren bli liggende i inboxen i nShift til noen behandler den manuelt der.
Consignor DW 1