OnLog logo

Autostore

AUTOSTORE <-> DREAMWARE

INNLAGRING

 • Det flyttes varer inn på lokasjon VMAS i DreamWare
 • Det skapes da en saldo i EWCS på det antallet som er lagt på VMAS
 • Når det skal lagres inn i AutoStore bruker man programmet til Autostore som heter EWCS for å registrere varene inn.
 • Varen skannes i EWCS og saldoen som ble lagt på VMAS, for denne varen, dukker opp som default antall i EWCS.
 • Her teller man over antallet og taster inn korrekt antall som faktisk blir lagt i boksen i AutoStore. Dette antallet kan avvike fra det antallet som først ble flyttet til VMAS.
 • Når antallet er bekreftet i EWCS kommer det spørsmål om linjen skal lukkes eller holdes åpen.
 • Hvis antallet som ble lagt på VMAS er likt som det faktiske antallet som ble lagret inn i boksen kan man helt fint lukke linjen. Da vil det ikke være noe saldo differanse mellom VMAS og EWCS.
 • Hvis derimot antallet som ble lagt på VMAS er forskjellig fra det faktiske antallet som ble lagt i boksen, kan man holde linjen åpen. Her finnes det to scenarioer:

POSITIV SALDO

 • VMAS har 100 stk -> Det ble lagt inn 50 stk i AutoStore. VMAS har en positiv saldo på 50 stk.
  - Hold linjen åpen i EWCS hvis det skal legges inn flere av denne varen litt senere. Da slipper man å gå veien om VMAS for å legge inn det resterende antallet.
  - Steng linjen i EWCS hvis det ikke er sansynlig at det kommer flere av denne varen nå i første omgang. Nå vil man ikke kunne legge inn flere av denne varen i EWCS uten å opprette ny saldo på VMAS først. Lukkes linjen i EWCS bør man også justere saldoen, som ligger på VMAS, i DW, og heller opprette ny saldopost, på VMAS, på samme vare når den dukker opp.

NEGATIV SALDO

 • VMAS har 100 stk -> det ble lagt inn 150 stk i AutoStore. VMAS har en negativ saldo på -50 stk. Anbefaler her å stenge linjen i EWCS og samtidig slette saldo i, på VMAS, i DW.
  - Holdes linjen åpen i EWCS kan man fortsette å legge varer direkte inn på denne linjen i EWCS, uten å gå via VMAS. Den negative saldoposten vokser på VMAS.
  - Steng linjen i EWCS hvis dere vet at det ikke kommer mer på denne varen. Slett så den negative saldoen som ligger i VMAS, i DW.

Bildet viser hvordan man justerer saldo til 0 på VMAS:

VMAS funksjoner

ORDRE

På hver ordre blir linjene splittet opp i soner utifra om de skal plukkes i AutoStore eller i det manuelle lageret. Ordren blir ALLTID plukket i AutoStore først, før den blir tilgjengelig for plukk på det manuelle lageret. Ordren har status "Consignor/AutoStore"(39), helt til den er tilbakerapportert fra Consignor til DW med sporingsID (som man finner på ordrehodet i DW).
Når en ordre blir frisluppet fra DW, vil kun de varene som har saldopost i AutoStore bli tildelt AutoStore. Ligger varene, kun på VMAS vil dette være en plukkplass i det manuelle lageret, og ordrelinjen vil ikke bli tildelt AutoStore.

 • Ordren kommer fra ERP og blir derifra oversendt til DreamWare. Her blir ordren frislipt automatisk og får status "AutoStore"(31).
 • Ordrelinjene blir splittet utifra om de skal plukkes i AutoStore eller på det manuelle lageret. Man ser dette på ordrelinje-nivå:
  - "Sone beskrivelse" -> AutoStore.
  - "Sone beskrivelse" -> Plukk.
  - Egen plikkliste ID pr sone
 • Ordrelinjene, som skal til AutoStore, blir nå oversendt. Ordren er nå ikke tilgjengelig for plukk, på det manuelle lageret, før etter at ordren er ferdig plukket i AutoStore.


Ordren har kun linjer som skal plukkes i AutoStore

 • Ordrelinjene ferdigstilles i AutoStore ved portene, og alle linjene er ferdigplukket. Det fremkommer, på den automatiske utskriften, om ordren er ferdigplukket, i sin helhet, eller om den skal plukkes videre på det manuelle lageret ved at det står hendholdsvis: PDA eller AS på denne.
 • Ordren går fra status "AutoStore"(31) til status "AutoStore/Consignor"(39), når den er ferdig plukket i AutoStore og klar til å sendes til Consignor. Ingen andre ordre vil få status "AutoStore/Consignor"(39), kun de ordrene som er "rene" AutoStore ordre.
 • Personen som ferdigstiller ordren, i sin helhet, i EWCS, må også inn i Consignor appen og fullføre ordren her ved å opprette en forsendelse til gjeldene ordre. Hvis ikke dette gjøres, blir ordren værende i status 39-AutoStore/Consignor.
 • I DW får ordren sporingsID tilbake fra Consignor, og DW sender så en ferdigstillingsmelding tilbake til ERP. Nå ligger ordren med status "Avsluttet"(40) i DW i avvente på en bekreftelse fra ERP på at ordren, vellykket, har blitt rapportert til ERP. Da får ordren den endelige statusen "Komplett - Oversendt Multicase"(50).


Ordren er en blandingsordre, med linjer som både skal plukkes i AutoStore og på det manuelle lageret

 • Ordrelinjene, som plukkes i AutoStore, er ferdigplukket der og på den automatiske utskriften ser man at denne skal fullføres på det manuellet lageret ved at det står "PDA" på denne lappen. Nå er ordren tilgjengelig for plukk på det manuelle lageret.
 • Ordren går fra status "AutoStore"(31) til status "Frisluppet"(30).
 • Personen som skal plukke ordren ferdig, på det manuelle lageret, åpner ordren på PDA, og den første linjen som fremkommer er opphenting av de plukkede linjene fra AutoStore. Det står hvilken port varene skal hentes ved.
 • Personen bekrefter opphentingen ved at de scanner lappen som ligger i boksen, for å bekrefte at man henter riktig ordre, og deretter bekrefter med antall bokser som skal med.
 • Herifra begynner personen, som plukker, å ferdigstille ordren i det manuelle lageret.
 • Ved ordreslutt er det viktig å avslutte hele ordren ved å angi antall kolli som skal registreres inn til Consignor. Gjøres ikke dette, vil det ikke bli opprettet en forsendelse til Consignor. Da må man gjøre følgende:
  1. Opprette en forsendelse, enten manuelt i Consignor eller ved å bruke funksjonen "Consignor app" på PDA/PC.
  2. Markere ordren, i DW, på web og velge funksjonen "Avslutt ordre - oppdater MC"
Eksempel Blandingsordre Plukk AS

Frislipp av ordre til Autostore/Lager

 • Hvis man velger å frislippe ordre til Autostore, vil Onlog WMS automatisk sende ordren til Autostore som første kriterie. Finnes ikke varen i Autostore splittes ordren i to plukklister; en til Autostore og en til manuelt lager.
 • Hvis man velger å frislippe ordre til "Storage", vil Onlog WMS kun lete etter varen på det manuelle lageret. Finnes ikke varen på det manuelle lageret vil ordrelinjen få "blank" lokasjon. Noe som betyr at den kun eksisterer i Autostore. Ordren må frislippes på nytt (med valget for Autostore) for at ordren skal bli sendt til Autostore.
DW Autostore Release

Generell info

 • Hvis en ordre IKKE er påbegynt i AutoStore, kan ordren slettes i DW (ved å bruke høyreklikkfunksjonen i ordrevisningen). Ordren må ha status mindre enn 35. Da vil det bli sendt en slettemelding til AutoStore, som sletter ordren.
 • Hvis en ordre IKKE er påbegynt i AutoStore eller i DW (ordren må ha status mindre enn 35 i DW), kan plukklisten slettes i Multicase. Da vil det bli sendt en slettemelding, først til DW og deretter til AutoStore, som sletter ordren (denne funksjonen er under test).

SALDO

 • AutoStore eier egen saldo.
 • Ved varemottak inn i AutoStore vil DW få saldo fra EWCS, som vi registerer inn under menyen "Saldo pr. lokasjon", på lokasjon "AutoStore".
 • Hver natt får DW oppdatert saldo fra AutoStore, og er det differanse, altså noe feil med saldoen, havner den under menyen som heter "Differanse-AutoStore"
 • Her kan man justere DW med saldoen som ligger i AutoStore hvis denne er riktig
DW Autostore Saldo