OnLog logo

Dato: 03.09.2021

Drømmefangerne

Utviklet nytt logistikksystem på kjøkkenbordet.

29gvi5u53f1lg01b Foto Henning Ivarson

Foto: Henning Ivarson

Allerede tidlig på 90-tallet utviklet Jarle Hotvedt og Erik Lindberg logistikkløsninger for daværende Logisoft. For snart tre år siden sa de og deres drevne programutvikler-kollega Ragnhild Olsen takk for seg hos en av landets store wms-leverandører og etablerte OnLog AS. Selskapet kom raskt på banen med både voice-løsninger og DreamWare, et skybasert wms som skal egne seg spesielt for netthandels- og 3PL-aktører, men som også passer svært godt til bruk på manuelle lagre som også har AutoStore.

I 1993 begynte Jarle Hotvedt å jobbe i Logisoft, et selskap Erik Lindberg hadde blitt ansatt i året før og som under ledelse av Einar Maartmann hadde stor suksess med å ha spesialisert seg på datafangst, databasesystemer og it-løsninger til logistikk. Selskapet hadde blant annet utviklet LAS – Lager Administrasjons System – i samarbeid med dagligvaregrossisten Joh. Johannson (nåværende ASKO, red. anm.) og som bidro til at Jarle og Erik virkelig lærte seg logistikkbiten.

Selv om den velkjente «dot com-boblen» hadde sprukket et par år tidligere, var it-markedet likevel fortsatt preget av nyetableringer, fusjoner og fisjoner. Som Jarle sier var man i perioder usikker på både hva arbeidsgiveren het og hvem som eide virksomheten når man kom tilbake fra fjortens dagers kundeoppdrag.

Her er noen av milepælene i den lange reisen som til slutt endte med at virksomheten ble en del av Consafe Logistics: Etter å ha fusjonert med Minard ble Logisoft børsnotert i 1997. Tre år senere skiftet det navn til WiCom etter en fusjon med Nortrade Electronics og Mandata, før de ble splittet i to selskaper igjen der «Logisoft-biten» ble videreført i Cappit. Det ble etter hvert en del av PSI Group og i 2005 ble deres virksomhetsområde «Mobile Solutions» skilt ut i det børsnoterte selskapet Captura som to år senere ble kjøpt opp av svenske JCE Group. De tok selskapet av børs og integrerte virksomheten i sitt Consafe Logistics Group som rett etterpå skiftet navn til Consafe Logistics.

Kilde og resten av artikkelen finner du her: Drømmefangerne – Utviklet nytt logistikksystem på kjøkkenbordet